مدیرعامل جدید هواپیمایی آتا منصوب شد.
مدیرعامل جدید هواپیمایی آتا منصوب شد.

مدیرعامل جدید هواپیمایی آتا منصوب شد. رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آتا در حکمی کاپیتان سهیل قیاسی را به سمت مدیرعامل این هواپیمایی منصوب کرد.در حکم انتصاب کاپیتان سهیل قیاسی آمده است :با سلاماحتراماً با توجه به تعهد، تخصص و همچنین تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا منصوب […]

مدیرعامل جدید هواپیمایی آتا منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آتا در حکمی کاپیتان سهیل قیاسی را به سمت مدیرعامل این هواپیمایی منصوب کرد.در حکم انتصاب کاپیتان سهیل قیاسی آمده است :با سلاماحتراماً با توجه به تعهد، تخصص و همچنین تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا منصوب می شوید.پیش بینی راهکارهای لازم جهت تحقق برنامه توسعه‌ای شرکت، ارتقاء و گسترش فروش سیستمی و کاهش اتکا به پروازهای چارتری، برقراری ارتباط ضابطه‌ مند و شایسته با مراکز و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور، اجرای کامل مصوبات هیئت مدیره محترم، ساماندهی نیروی انسانی و برنامه ریزی جهت جذب و تربیت نیروهای متخصص و توانمند در زمره وظایف شما خواهد بود که امید است با همکاری و همفکری سایر معاونین و مدیران محترم در تحقق آنها موفق و موید باشید.توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.محمدرضا زمانیاد رئیس هیئت مدیرهشایان ذکر است مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی آتا به زودی و پس از انجام مراحل قانونی و اداری سازمان هواپیمایی کشوری، کار خود را رسما در این شرکت آغاز خواهد کرد.