مهدوی» در رویداد «مرد سال صنعت نفت»:مدیران منتخب، مردان پیروز جنگ اقتصادی هستند
مهدوی» در رویداد «مرد سال صنعت نفت»:مدیران منتخب، مردان پیروز جنگ اقتصادی هستند

🔆 «مهدوی» در رویداد «مرد سال صنعت نفت»:مدیران منتخب، مردان پیروز جنگ اقتصادی هستند/ پتروشیمی‌ها از تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی می‌ترسند/ عده‌ای در زمین حریف بازی می‌کنند «احمد مهدوی» در رویداد انتخاب مردان سال صنعت نفت ایران در سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه نام این مراسم را تقدیر از مرد سال نفت گذاشته‌اند […]

🔆 «مهدوی» در رویداد «مرد سال صنعت نفت»:مدیران منتخب، مردان پیروز جنگ اقتصادی هستند/ پتروشیمی‌ها از تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی می‌ترسند/ عده‌ای در زمین حریف بازی می‌کنند

«احمد مهدوی» در رویداد انتخاب مردان سال صنعت نفت ایران در سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه نام این مراسم را تقدیر از مرد سال نفت گذاشته‌اند اما در واقع تقدیر از مردان پیروز جنگ اقتصادی است، گفت: پارسال در اوج تحریم، پتروشیمی ۱۴٫۵ میلیارد دلار محصول صادر کرد که این حجم صادرات در شرایط تحریم شبیه «معجزه» است اما قدر و ارزش این صنعت را نمی دانند.💎 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه پتروشیمی‌ها بیش از آنکه نگران تحریم خارجی باشند از خود تحریمی داخلی نگران هستند، تصریح کرد: یک روز برای صنعت پتروشیمی جایزه و معافیت صادراتی پیش بینی می کنند و روز بعد پتروشیمی ها مشمول عوارض صادراتی می کنند که این اقدامات بازی در زمین رقیب است و سرمایه گذاران از پتروشیمی فراری می‌دهد.