«نادر طالب‌زاده» درگذشت
«نادر طالب‌زاده» درگذشت

«نادر طالب‌زاده» درگذشت 🔹«نادر طالب‌زاده» مجری و برنامه‌ساز صداوسیما که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود امروز درگذشت.

«نادر طالب‌زاده» درگذشت

🔹«نادر طالب‌زاده» مجری و برنامه‌ساز صداوسیما که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود امروز درگذشت.