پیام تبریک شهردار تبریز بمناسبت فرا رسیدن روز شوراها
پیام تبریک شهردار تبریز بمناسبت فرا رسیدن روز شوراها

🔶پیام تبریک شهردار تبریز بمناسبت فرا رسیدن روز شوراها متن پیام یعقوب هوشیار به شرح زیر است: نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شورهای اسلامی شهر و روستا، نقطه عطفی در تاریخ کشور عزیزمان میباشد که بسترهای اساسی و زیرساختی را برای مشارکت مردم در مسیر توسعه و سازندگی شهرها و روستاها فراهم ساخت.تشکیل شوراها این امکان […]

🔶پیام تبریک شهردار تبریز بمناسبت فرا رسیدن روز شوراها

متن پیام یعقوب هوشیار به شرح زیر است:

نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شورهای اسلامی شهر و روستا، نقطه عطفی در تاریخ کشور عزیزمان میباشد که بسترهای اساسی و زیرساختی را برای مشارکت مردم در مسیر توسعه و سازندگی شهرها و روستاها فراهم ساخت.تشکیل شوراها این امکان را فراهم آورد که مردم به ویژه نخبگان و متخصصان بتوانند با قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم، بعنوان نمایندگان مردم در مدیریت شهری حضور داشته و نقشی محوری ایفا نموده و به نوعی تصمیم‌ساز باشند.در شهر تبریز نیز در طول سالیان سال، شوراها همواره به عنوان ریل‌گذار مجموعه مدیریت شهری عمل نموده اند و در راستای سیاست‌گذاری صحیح و همراهی با مدیریت شهری عمل نموده اند و اکنون بخش عظیمی از دستاوردهای کلان مدیریت شهری حاصل تصمیمات وجودی شوراهاست.