کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود
کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود

کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود 🔹روزنامه فایننشال‌تایمز امروز جمعه با استناد به گزارشی از «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» در واشنگتن مدعی شد کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود.

کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود

🔹روزنامه فایننشال‌تایمز امروز جمعه با استناد به گزارشی از «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» در واشنگتن مدعی شد کره شمالی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای خود از سال ۲۰۱۷ آماده می‌شود.