🔷ترامپ بانک ملی ایران را تحریم کرد
🔷ترامپ بانک ملی ایران را تحریم کرد

🔷ترامپ بانک ملی ایران را تحریم کرد 🔷در ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران، رئیس‌جمهور آمریکا بانک ملی را به لیست تحریم‌های آمریکا افزود. 🔷وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه مدعی شد که این بانک آخرین منبع درآمدزایی جمهوری اسلامی ایران است.

🔷ترامپ بانک ملی ایران را تحریم کرد

🔷در ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران، رئیس‌جمهور آمریکا بانک ملی را به لیست تحریم‌های آمریکا افزود.

🔷وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه مدعی شد که این بانک آخرین منبع درآمدزایی جمهوری اسلامی ایران است.