تجربه مدیریتی و ریسک پذیری، اصلی ترین شروط انتخاب شهردار است نه سفارش پذیری!
تجربه مدیریتی و ریسک پذیری، اصلی ترین شروط انتخاب شهردار است نه سفارش پذیری!

تجربه مدیریتی و ریسک پذیری، اصلی ترین شروط انتخاب شهردار است نه سفارش پذیری! اسماعیل چمنی یکی از کاندیداهای شاخص شورای شهر تبریز گفت: تجربه مدیریتی، کلان نگری و قدرت ریسک پذیری بالا از شروط اصلی برای انتخاب شهردار است از این رو، ملاک انتخاب شهردار باید تعهد و تخصص باشد و انتخاب شهرداری توانمند […]

تجربه مدیریتی و ریسک پذیری، اصلی ترین شروط انتخاب شهردار است نه سفارش پذیری!

اسماعیل چمنی یکی از کاندیداهای شاخص شورای شهر تبریز گفت: تجربه مدیریتی، کلان نگری و قدرت ریسک پذیری بالا از شروط اصلی برای انتخاب شهردار است از این رو، ملاک انتخاب شهردار باید تعهد و تخصص باشد و انتخاب شهرداری توانمند از داخل مجموعه شهرداری تبریز باید در اولویت قرار گیرد.وی تاکید کرد: بالطبع اولویت انتخاب شهردار از میان کسانی خواهد بود که از نزدیک بر امور شهر و شهرداری اشرافیت داشته باشند و به این واسطه با وضعیت فعلی شهر و نحوه ی مدیریتی آن آشنا باشند.چمنی ادامه داد: اما این بدان معنا نیست که تنها گزینه های قابل بحث از میان کارکنان شهرداری بوده و دیگر کاندیداهای شهردار شدن از خارج از مجموعه شهرداری، مورد بحث و بررسی قرار نگیرند.دکتر اسماعیل چمنی با مقایسه وضعیت فعلی مدیریت شهری تبریز با دیگران کلانشهرها گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته شاهد افول جایگاه شهر تبریز نسبت به دیگر کلانشهرها بوده ایم و این نشان از بی برنامگی، ضعف مدیریت های کلان و مشخص نبودن اهداف در دوره گذشته دارد