صعود ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان
صعود ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان

صعود ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان🔹 ملی‌پوشان هندبال ساحلی رده سنی بزرگسال ایران با برتری برابر تیم مصر به دور بعد دیدارهای جهانی صعود کرده و در جمع ۱۲ تیم برتر جهان قرار گرفتند.

صعود ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران به جمع ۱۲ تیم برتر جهان🔹

ملی‌پوشان هندبال ساحلی رده سنی بزرگسال ایران با برتری برابر تیم مصر به دور بعد دیدارهای جهانی صعود کرده و در جمع ۱۲ تیم برتر جهان قرار گرفتند.