وزارت ورزش بودجه کشتی را صفر کرد
وزارت ورزش بودجه کشتی را صفر کرد

وزارت ورزش بودجه کشتی را صفر کرد 🔹امروز معاون قهرمانی وزیر ورزش به رئیس فدراسیون کشتی گفته که چون مجلس برای کشتی بودجه ۷۰ میلیاردی درنظر گرفته، دیگر نیازی به بودجه وزارت ورزش نیست و وزارت بودجه این رشته را صفر می‌کند. 🔹این موضوع باعث درگیری لفظی علیرضا دبیر و پولادگر شده است. دبیر اعلام […]

وزارت ورزش بودجه کشتی را صفر کرد

🔹امروز معاون قهرمانی وزیر ورزش به رئیس فدراسیون کشتی گفته که چون مجلس برای کشتی بودجه ۷۰ میلیاردی درنظر گرفته، دیگر نیازی به بودجه وزارت ورزش نیست و وزارت بودجه این رشته را صفر می‌کند.

🔹این موضوع باعث درگیری لفظی علیرضا دبیر و پولادگر شده است. دبیر اعلام کرده که بیش از ۳۰ میلیارد در کشتی هزینه کرده درحالی‌که فقط ۳ میلیارد به حساب فدراسیون واریز شده است.