نصب دودکش خانه روی کاپوت پژو پارس! 🔹در این ویدیو انجام حرکات نمایشی توسط راننده پژو پارس را مشاهده می‌کنید. جالب اینجاست که راننده در اقدامی عجیب، دودکش خانه را روی کاپوت ماشین به جای هواکش خودرو استفاده کرده است.

نصب دودکش خانه روی کاپوت پژو پارس!

🔹در این ویدیو انجام حرکات نمایشی توسط راننده پژو پارس را مشاهده می‌کنید. جالب اینجاست که راننده در اقدامی عجیب، دودکش خانه را روی کاپوت ماشین به جای هواکش خودرو استفاده کرده است.