آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/ ۱۲۷ شهر کشور در وضعیت آبی
آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/ ۱۲۷ شهر کشور در وضعیت آبی

آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/ ۱۲۷ شهر کشور در وضعیت آبی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۹ به ۱۸ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۵ به ۷۶ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت […]

آخرین رنگ بندی کرونایی ایران/ ۱۲۷ شهر کشور در وضعیت آبی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۹ به ۱۸ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۵ به ۷۶ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۳۳ به ۲۲۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۵۱ به ۱۲۷ شهر رسید.

🔴قرمز: ۱۸ شهر
🟠نارنجی: ۷۶ شهر
🟡زرد: ۲۲۷ شهر
🔵آبی: ۱۲۷ شهر