آزمون، آقای گل آماری بوندس‌لیگا
آزمون، آقای گل آماری بوندس‌لیگا

آزمون، آقای گل آماری بوندس‌لیگا سردار آزمون در هفته‌های اخیر آنقدر درخشیده که حالا هواداران بایرلورکوزن مترصد فرصتی هستند تا از مدیران باشگاه‌شان بابت خرید او و همچنین مخالفت با انتقالش به مارسی فرانسه قدرانی کنند. سردار این فصل در بوندس لیگا ۵٩۵ دقیقه در زمین حضور داشته که ۴ گل به ثمر رسانده. یعنی […]

آزمون، آقای گل آماری بوندس‌لیگا

سردار آزمون در هفته‌های اخیر آنقدر درخشیده که حالا هواداران بایرلورکوزن مترصد فرصتی هستند تا از مدیران باشگاه‌شان بابت خرید او و همچنین مخالفت با انتقالش به مارسی فرانسه قدرانی کنند.

سردار این فصل در بوندس لیگا ۵٩۵ دقیقه در زمین حضور داشته که ۴ گل به ثمر رسانده.

یعنی به ازای هر ١۴٨ دقیقه یک گل. این آمار وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سردار بخش زیادی از این دقایق را به عنوان هافبک نفوذی در زمین حضور داشت و شاید فقط در نیمی از آنها مهاجم هدف بوده است.

🔹موضوع مهم ، مقایسه آمار آزمون با مدعیان کسب عنوان آقای گلی بوندس لیگا است.