آغاز توزیع ۵۰ تن مرغ منجمد در مراغه
آغاز توزیع ۵۰ تن مرغ منجمد در مراغه

آغاز توزیع ۵۰ تن مرغ منجمد در مراغه خیراندیش گفت: از نیمه دوم اسفند سال گذشته تاکنون ۹۰ تن مرغ منجمد تامین و در شهرستان مراغه درحال توزیع است. او با بیان اینکه هرکیلو گوشت مرغ منجمد ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود افزود: در این شهرستان ۲۵ فروشگاه برای عرضه مرغ در نظر گرفته شده […]

آغاز توزیع ۵۰ تن مرغ منجمد در مراغه

خیراندیش گفت: از نیمه دوم اسفند سال گذشته تاکنون ۹۰ تن مرغ منجمد تامین و در شهرستان مراغه درحال توزیع است.

او با بیان اینکه هرکیلو گوشت مرغ منجمد ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود افزود: در این شهرستان ۲۵ فروشگاه برای عرضه مرغ در نظر گرفته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: روز گذشته ۲۵ هزار قطعه مرغ گرم دراین شهرستان کشتار شده است.

خیراندیش افزود: مشکلی در تامین مرغ منجمد برای شهرستان نیست و نیاز روزانه توسط عاملین توزیع می‌شود.

او گفت: کارشناسان و بازرسان جهاد کشاورزی نیز بر روند توزیع مرغ منجمد نظارت می‌کنند