آغاز سال تحصیلی در امارات و ممنوعیت آدامس جویدن در مدارس!
آغاز سال تحصیلی در امارات و ممنوعیت آدامس جویدن در مدارس!

آغاز سال تحصیلی در امارات و ممنوعیت آدامس جویدن در مدارس! مدارس امارات آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰۲۳-۲۰۲۴ را با تهیه فهرستی از «ممنوعیت‌هایی که دانش‌آموزان در ساعات آموزشی و در طول سال تحصیلی از انجام آن‌ها منع می‌شوند آغاز کردند و به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان نسبت به این ممنوعیت‌ها هشدار دادند. مدارس خصوصی فهرستی […]

آغاز سال تحصیلی در امارات و ممنوعیت آدامس جویدن در مدارس!

مدارس امارات آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰۲۳-۲۰۲۴ را با تهیه فهرستی از «ممنوعیت‌هایی که دانش‌آموزان در ساعات آموزشی و در طول سال تحصیلی از انجام آن‌ها منع می‌شوند آغاز کردند و به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان نسبت به این ممنوعیت‌ها هشدار دادند.

مدارس خصوصی فهرستی از ممنوعیت‌ها را برای خانواده‌های دانش‌آموزان ارسال کردند که در آن ممنوعیت تأخیر در هنگام سرود ملی، ممنوعیت استفاده از انگشتر زنجیر دستبند و سوراخ‌کردن ابرو، بینی و دهان ممنوعیت آرایش برای دانش‌آموزان دختر ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی، ممنوعیت آوردن نوشابه‌های انرژی‌زا و ممنوعیت آدامس‌جویدن به چشم می‌خورد.

گفتنی‌ست دانش‌آموزان امارات در شارجه، دبی ودیگر نقاط امارت، امروز با شعار «حرکت به سوی برتری» به مدارس رفتند.