آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد
آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد

سخنگوی صنعت آب خبر داد آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد سخنگوی صنعت آب گفت: طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی معادن که رودخانه ارس را آلوده می‌کنند، شناسایی شدند، از سوی وزارت نیروی ایران درخوست بازدید داده شد و دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم ورود کردند و با توجه به اینکه این آلاینده‌ها […]

سخنگوی صنعت آب خبر داد

آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد

آلایندگی ارس از سوی ارمنستان تایید شد

سخنگوی صنعت آب گفت: طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی معادن که رودخانه ارس را آلوده می‌کنند، شناسایی شدند، از سوی وزارت نیروی ایران درخوست بازدید داده شد و دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم ورود کردند و با توجه به اینکه این آلاینده‌ها از جانب بخش خصوصی وارد رودخانه می‌شد شکایت‌هایی هم طرح شد.

به گزارش تایسیز نیوز فیروز قاسم‌زاده درباره درباره آلایندگی رود ارس از پساب صنعتی کشور ارمنستان و تاثیر منفی بر استان‌هایی که با این رودخانه هم‌جوار هستند، اظهار داشت: طبق تقسیم کاری که صورت گرفته این موضوع در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است، اما در هر حال این قضیه سابقه زیادی دارد و ایران از حدود ۱۰ سال پیش با ارمنستان مذاکرات جدی داشت. اکنون ماجرا از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می‌شود و وزارت نیرو به عنوان عضو مشورتی در کمیته‌ای که در این رابطه تشکیل شده حضور دارد.

وی افزود: طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی معادن که رودخانه را آلوده می‌کنند، شناسایی شدند و از سوی وزارت نیروی ایران درخوست بازدید داده شد و دادستانی و سازمان محیط زیست ارمنستان هم ورود کردند. با توجه به اینکه این آلاینده‌ها از جانب بخش خصوصی وارد رودخانه می‌شد شکایت‌هایی هم طرح شد، در کمیته‌های مشترک به این جمع‌بندی رسیدیم که بازچرخانی انجام دهند و آب را دوباره در همان صنایع و معادن به مصرف برسانند تا با تصفیه‌هایی که انجام می‌شود شیرابه‌ها و موادی را که ممکن است دوباره وارد رود شوند، حذف کنند. اکنون بازچرخانی اتفاق افتاده و در حال حاضر هم فعال است اما بعضا همچنان به طور مقطعی ممکن است یک روز در ماه افزایش آلایندگی اتفاق بیفتد.

سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: اکنون قضیه به طور جدی دنبال می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست هم مذاکراتی با طرف ارمنی دارد که بتوانند مشکل را حل کنند، دولت این کشور هم اطمینان داده که حتما کنترل شود و اگر مواردی هم وجود دارد شناسایی و جلوی آنها را خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه اگر فاضلاب‌ها مدیریت نشوند محل سرریز آنها رودخانه‌ها خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما سند جامعی تدوین می‌کنیم و با کشور آذربایجان و ترکیه هم مذاکراتی داریم که بتوانیم آلایندگی را از این رود حذف کنیم، حتی وزارت نیروی در شورای همکاری اقتصادی که این کشورها حضور دارند پیشنهاد تدوین سند سند “آلودگی صفر ارس” را داده است.

قاسم‌زاده یادآور شد: باتوجه به اینکه موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می‌شود و وزارت نیرو تنها به عنوان عضو در کمیته حضور دارد، سند از طرف وزارت نیروی ایران آماده و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شد و بر اساس آن در تفاهمی که در جلسه مذکور رخ داده بود دنبال خواهد شد