آمار کرونا در روز شنبه ۳۰ مهر ماه
آمار کرونا در روز شنبه ۳۰ مهر ماه

🔻فوت ۳ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا 🔹شناسایی ۲۰۹ بیمار جدید

🔻فوت ۳ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا

🔹شناسایی ۲۰۹ بیمار جدید