آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان: به عادی‌سازی روابط با سوریه نمی‌پردازیم
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان: به عادی‌سازی روابط با سوریه نمی‌پردازیم

آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان: به عادی‌سازی روابط با سوریه نمی‌پردازیم چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی بیانیه‌ای عنوان کردند تا زمانی که پیشروی به سوی راه حل سیاسی وجود نداشته باشد به عادی سازی روابط با نظام اسد نپرداخته و تحریم‌ها برداشته نخواهد شد.

آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان: به عادی‌سازی روابط با سوریه نمی‌پردازیم

چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان طی بیانیه‌ای عنوان کردند تا زمانی که پیشروی به سوی راه حل سیاسی وجود نداشته باشد به عادی سازی روابط با نظام اسد نپرداخته و تحریم‌ها برداشته نخواهد شد.

https://t.me/sharvandtabriz