آموزش «بهروب» در مدارس حوزه ناحیه ۴ و ناحیه ۱
آموزش «بهروب» در مدارس حوزه ناحیه ۴ و ناحیه ۱

آموزش «بهروب» در مدارس حوزه ناحیه ۴ و ناحیه ۱ شهردار منطقه ۷ تبریز با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگسازی از مدارس گفت: با معرفی نمایندگان مدارس محله خلجان و حوزه ناحیه ۱ آموزش و فرهنگ‌سازی بهروب را آغاز می کنیم. به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازامور ارتباطات، اصغر آدی بیگ اظهار کرد: در […]

آموزش «بهروب» در مدارس حوزه ناحیه ۴ و ناحیه ۱

شهردار منطقه ۷ تبریز با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگسازی از مدارس گفت: با معرفی نمایندگان مدارس محله خلجان و حوزه ناحیه ۱ آموزش و فرهنگ‌سازی بهروب را آغاز می کنیم.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازامور ارتباطات، اصغر آدی بیگ اظهار کرد: در راستای آموزش‌های بهروب در مدارس، اینبار آموزش برای مدارس ایثار و حليمه در محله خلجان  توسط شهرداری ناحیه ۴و مدرسه شهید مدرس توسط شهرداری ناحیه ۱ صورت گرفته است.
وی افزود: آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌های مهم و بنیادی در کشور است که وظیفه تربیت نسل جدید کشور را دارند از این‌رو اگر بخواهیم در مدیریت شهری به یک جایگاهی برسیم نباید از نقش پررنگ دستگاه تعلیم و تربیت غافل شویم.  
گفتنی است نقش شهرداری در موضوع  بهروب  این است تا هماهنگی بین نمایندگان مدارس را ایجاد کرده و آموزش‌های شهری را در آن مدارس ارائه دهند.