آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟
آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟

آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به پرسشی پیرامون اینکه آیا مجاز بودن دو روز غیبت دانش‌آموزان از کلاس درس در هرماه صحت دارد؟ گفت: چنین بحثی مبنی بر اینکه دانش آموز مجاز باشد هر ماه دو روز غیبت کند، به هیچ وجه […]

آیا ۲ روز غیبت دانش‌آموزان از مدرسه در هرماه مجاز است؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به پرسشی پیرامون اینکه آیا مجاز بودن دو روز غیبت دانش‌آموزان از کلاس درس در هرماه صحت دارد؟ گفت: چنین بحثی مبنی بر اینکه دانش آموز مجاز باشد هر ماه دو روز غیبت کند، به هیچ وجه موضوعیت ندارد.

مبنای آموزش‌های ما در مدارس، آموزش حضوری است و اگر غیبت دانش‌آموزی غیرموجه باشد طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها با وی برخورد می‌شود.