آیت‌الله خاتمی: «چهارشنبه سوری» از اقدامات «نابخردانه» است
آیت‌الله خاتمی: «چهارشنبه سوری» از اقدامات «نابخردانه» است

آیت‌الله خاتمی: «چهارشنبه سوری» از اقدامات «نابخردانه» است/ مخالف نوروز نیستیم، اما «نوروز اسلامی» احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه:ما با شادی مردم نه تنها مخالف نیستیم، بلکه نظام اسلامی در پی ایجاد شادی مناسب برای همه مردم است. ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. متنها نوروز اسلامی، نوروزی که با مقلب القلوب […]

آیت‌الله خاتمی: «چهارشنبه سوری» از اقدامات «نابخردانه» است/ مخالف نوروز نیستیم، اما «نوروز اسلامی»

احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه:ما با شادی مردم نه تنها مخالف نیستیم، بلکه نظام اسلامی در پی ایجاد شادی مناسب برای همه مردم است. ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. متنها نوروز اسلامی، نوروزی که با مقلب القلوب و الابصار همراه باشد.

سنت‌های خوب نوروزی مثل تمیز کردن خانه‌، شهر، صله رحم، کینه زدایی از دل و… را پاس می‌داریم منتها به همه به خصوص جوانان می‌گوییم که دنبال شادی بخردانه باشند.

شادی که عقل بگوید بارک الله، چهارشنبه سوری که می‌توان آن را چهارشنبه سوزی نیز نامید از اقدامات نابخردانه است و می‌بینید که هنوز چهارشنبه سوری نیامده ولی تعدادی از نوجوانان و جوانان بخاطر حوادث ناشی از این موضوع آسیب دیده‌اند.