«ابوذر روحی» چهره سال فضای مجازی انتخاب شد
«ابوذر روحی» چهره سال فضای مجازی انتخاب شد

«ابوذر روحی» چهره سال فضای مجازی انتخاب شد 🔹ابوذر روحی خواننده سرود «سلام فرمانده» در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج که امروز برگزار شد، به‌عنوان چهره سال فضای مجازی معرفی شد.

«ابوذر روحی» چهره سال فضای مجازی انتخاب شد

🔹ابوذر روحی خواننده سرود «سلام فرمانده» در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج که امروز برگزار شد، به‌عنوان چهره سال فضای مجازی معرفی شد.