اتفاقی جالب در مسابقه فوتبال (عکس)
اتفاقی جالب در مسابقه فوتبال (عکس)

اهدای هزاران عروسک به کودکان زلزله‌زده ترکیه در دقایق ابتدایی بازی تیم‌های بشیکتاش و آنتالیااسپور

اهدای هزاران عروسک به کودکان زلزله‌زده ترکیه در دقایق ابتدایی بازی تیم‌های بشیکتاش و آنتالیااسپور