اتوبوس‌های تبریز به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد
اتوبوس‌های تبریز به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد

شهردار خبر داد اتوبوس‌های تبریز به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد شهردار تبریز گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده، تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر در سال آینده به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد. به گزارش تایسیز نیوز ، «یعقوب هوشیار» با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته در مجموع ۵۱ […]

شهردار خبر داد

اتوبوس‌های تبریز به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد

اتوبوس‌های تبریز به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد

شهردار تبریز گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده، تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر در سال آینده به ۸۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد.

به گزارش تایسیز نیوز ، «یعقوب هوشیار» با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته در مجموع ۵۱ دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خریداری شده بود، افزود: در بازه زمانی مذکور به طور میانگین هر سال پنج دستگاه اتوبوس برای این شهر خریداری شد.

وی اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری تبریز منعقد شد که از این تعداد تاکنون بیش از ۱۷۰ دستگاه تحویل شده و بقیه نیز در حال پیگیری است.

شهردار تبریز با بیان اینکه قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز هفته گذشته منعقد شد، گفت: تاکنون در مجموع قرارداد خرید ۴۵۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری تبریز منعقد شده است.

تاکنون در مجموع قرارداد خرید ۴۵۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی شهرداری تبریز منعقد شده است.

تبلیغ

بیمه بدنه رو با پو