اجتماع بزرگ ۳۰۰۰ نفری در باغلارباغی
اجتماع بزرگ ۳۰۰۰ نفری در باغلارباغی

با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار گردید اجتماع بزرگ ۳۰۰۰ نفری در باغلارباغی اجتماع ۳۰۰۰ نفری خانواده بزرگ یاشیل یول با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز و مجموعه تفریحی باغلارباغی برگزار گردید. به گزارش تایسیزنیوز به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۶ تبریز، جشن بزرگ اجتماع ۳۰۰۰ نفری مرکز نیکو کاری یاشیل یول […]

با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار گردید

اجتماع بزرگ ۳۰۰۰ نفری در باغلارباغی

اجتماع بزرگ ۳۰۰۰ نفری در باغلارباغی

اجتماع ۳۰۰۰ نفری خانواده بزرگ یاشیل یول با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز و مجموعه تفریحی باغلارباغی برگزار گردید.

به گزارش تایسیزنیوز به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۶ تبریز، جشن بزرگ اجتماع ۳۰۰۰ نفری مرکز نیکو کاری یاشیل یول با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز و با حضور یونس فاتح فرماندار تبریز و احمد انیسه شهردار منطقه در مجتمح تفریحی باغلار باغی برگزار گردید.

گفتنی است این مراسم با برنامه های شاد و متنوع، مسابقه، اجرای موسیقی زنده و توزیع احسان همراه بود که در پایان این برنامه به قید قرعه به نفرات برتر جوایز اهداء گردید.