اجرای روگذر شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵
اجرای روگذر شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵

اجرای روگذر شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵ پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵ اجرا می شود. به گزارش شهریار، این پل روگذر بر روی تقاطع خیابان شهید حیدری کوی نصر و اتوبان ولایت در حال احداث است. طول این روگذر ۲۳۰ متر بوده […]

اجرای روگذر شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵

تقاطع شهید حیدری

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید حیدری در امتداد اتوبان ولایت توسط شهرداری منطقه ۵ اجرا می شود.

به گزارش شهریار، این پل روگذر بر روی تقاطع خیابان شهید حیدری کوی نصر و اتوبان ولایت در حال احداث است.

طول این روگذر ۲۳۰ متر بوده که در ارتفاع ۲۰ متر به عرض ۲۵ متر با ۹ دهانه اجرایی می شود.

پروژه اتوبان ولایت به عنوان شریان نجات بخش ترافیک ورودی شرق تبریز به طول ۹ کیلومتر از بلوار استاندارد آغاز و تا سه راه اهر ادامه یافته و بسیاری از شهرک های اقماری این مسیر را از بن بست خارج می کند.

این پروژه ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شهرداری تبریز برای احداث آن تاکنون ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.