اجرای گسترده عملیات ساماندهی و پاکسازی “فتح آباد” تبریز
اجرای گسترده عملیات ساماندهی و پاکسازی “فتح آباد” تبریز

اجرای گسترده عملیات ساماندهی و پاکسازی “فتح آباد” تبریز محله فتح آباد تبریز با اجرای اجرای گسترده طرح استقبال از بهار درآستانه سال نو، ساماندهی و پاکسازی شد. به گزارش تایسیز نیوز، اکیپ های اجرایی معاونت خدمات شهرداری منطقه، طی اسفند ماه و در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، عملیات گسترده ای در سطح محله فتح […]

اجرای گسترده عملیات ساماندهی و پاکسازی “فتح آباد” تبریز

9

محله فتح آباد تبریز با اجرای اجرای گسترده طرح استقبال از بهار درآستانه سال نو، ساماندهی و پاکسازی شد.

به گزارش تایسیز نیوز، اکیپ های اجرایی معاونت خدمات شهرداری منطقه، طی اسفند ماه و در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، عملیات گسترده ای در سطح محله فتح آباد اجرایی کرده و با انجام عملیات ساماندهی و پاکسازی، خیابان ها، گذرها و پیاده روهای این محله را مهیای استقبال از سال جدید کرده است.

طی این عملیات، جوب ها، کانال ها و پیاده روهای کوی فتح آباد از جمله روبرو و اطراف مدرسه شهید زمانی، مسجد امام علی(ع)، مسجد جامع فتح آباد، قبرستان، میدان ورودی (زلزله نگاری) و دیگر معابر اصلی و فرعی این محله از وجود زباله، لجن و نخاله های ساختمانی، لایروبی و لجن زدایی و پاک شدند.

شستشوی باکس زباله ها، جدول های دوبل و کانیوو، تیر برق ها (امحای آگهی های تبلیغاتی) و کاپوها (جعبه تقسیم برق) از دیگر کارهای مهمی بود که توسط این اکیپ ها صورت گرفت.

انجام ۱۰ تن لکه گیری و آسفالت دستی در سطح معابر اصلی و فرعی محله فتح آباد نیز اقدام مهم دیگر این اکیپ ها برای چاله زدایی و پیشگیری از حوادث احتمالی برای رانندگان بود.

اجرای کفپوش در رفیوژ میانی میدان ورودی محله فتح آباد توسط اکیپ بنایی خدمات محله ای منطقه ۹ نیز اقدام جدید این اکیپ در هفته جاری است.

تهیه و نصب نیمکت های پارکی و تعویض باکس های زباله فرسوده با  باکس های تازه و نو نیز دیگر اقدام این اکیپ در تکمیل بخشی از مبلمان شهری در میدان ورودی این محله به شمار می آید.

همچنین، ایجاد ۵۰ متر کانیوو در خط نواری روبروی مدرسه شهید زمانی نیز از جمله عملیات اجرایی مفید اکیپ خدمات محله شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ است که در هفته جاری به اجرا درآمده است.

گفتنی است این عملیات تا پایان امسال استمرار دارد.