اجرای ۴۲ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز طي سال گذشته
اجرای ۴۲ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز طي سال گذشته

مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۴۲ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی، طي سال گذشته در این منطقه عملیاتی خبر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸ عملیات، با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف سازماني، تعداد ۴۲ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی […]

مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۴۲ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی، طي سال گذشته در این منطقه عملیاتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸ عملیات، با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف سازماني، تعداد ۴۲ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی در سطوح سه گانه مطابق با ابلاغ شركت انتقال گاز در شرایط اضطراری و پدافند غير عامل، از نوع  A،B   و C طی دوازده ماهه سال گذشته در این منطقه اجرا شده است.

خدائي افزود: از ۴۲ مورد مانور اجرا شده دو مورد از نوع A، سه مورد از نوع B و ۳۷ مورد نيز از نوع C بوده است كه در طول مدت يك سال انجام شد.

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، ایجاد آمادگی و افزایش توانمندی‌های واحدهای عملیاتی برای توسعه راه حلهای مقابله با بحران، حصول اطمینان از کفایت تمهیدات حفاظتی زیرساختها، افزايش آستانه مقاومت ملي و كاهش آسيب پذيري در مقابل تهديدات، آسيب شناسي به موقع و جلوگيري از هر گونه پيامدهاي احتمالي را از اهداف طرح‌هاي پدافند غيرعامل و برگزاري مانورهاي اضطراري دانست.