احتمال آغاز موج نهم کرونا
احتمال آغاز موج نهم کرونا

احتمال آغاز موج نهم کرونا طباطبایی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:🔹در مقایسه با یک ماه قبل، افزایش مراجعات کرونایی به وضوح قابل مشاهده است. 🔹احتمال دارد که این افزایش موارد آغاز موج نهم کرونا باشد. 🔹علائم فعلی بیماران در مقایسه با موج‌های قبلی کرونا شدید نیست.

احتمال آغاز موج نهم کرونا

طباطبایی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
🔹در مقایسه با یک ماه قبل، افزایش مراجعات کرونایی به وضوح قابل مشاهده است.

🔹احتمال دارد که این افزایش موارد آغاز موج نهم کرونا باشد.

🔹علائم فعلی بیماران در مقایسه با موج‌های قبلی کرونا شدید نیست.