احتمال آغاز موج نهم کرونا
احتمال آغاز موج نهم کرونا

احتمال آغاز موج نهم کرونا طباطبایی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:در مقایسه با یک ماه قبل، افزایش مراجعات کرونایی به وضوح قابل مشاهده است. احتمال دارد که این افزایش موارد آغاز موج نهم کرونا باشد. علائم فعلی بیماران در مقایسه با موج‌های قبلی کرونا شدید نیست.

احتمال آغاز موج نهم کرونا

طباطبایی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:در مقایسه با یک ماه قبل، افزایش مراجعات کرونایی به وضوح قابل مشاهده است.

احتمال دارد که این افزایش موارد آغاز موج نهم کرونا باشد.

علائم فعلی بیماران در مقایسه با موج‌های قبلی کرونا شدید نیست.