اخطار شهردار به مدیران جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده
اخطار شهردار به مدیران جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده

اخطار شهردار به مدیران جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده شهردار تبریز گفت: مدیران و شهرداران مناطق تا ۱۰ روز آینده به جمع آوری سریع وانت بارهای سدمعبری اقدام کنند. یعقوب هوشیار:برای بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به خصوص قطعات بزرگ و خالی در مسیر های اصلی، و حتی مدارسی که […]

اخطار شهردار به مدیران جمع آوری سریع وانت بارها تا ۱۰ روز آینده

شهردار تبریز گفت: مدیران و شهرداران مناطق تا ۱۰ روز آینده به جمع آوری سریع وانت بارهای سدمعبری اقدام کنند.

یعقوب هوشیار:برای بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به خصوص قطعات بزرگ و خالی در مسیر های اصلی، و حتی مدارسی که ظرفیت و امکان سنجی دارند، تبدیل به پارکینگ شود که از این طریق منبع درآمدی برای مدرسه ایجاد شده و باعث کاهش ترافیک در معابر می‌شود. از امروز طرحی ۱۰ روزه‌ای در حوزه ساماندهی وانت بارها آغاز می‌شود.

اخطاریه‌های لازم برای وانت‌ها ارسال شده است در صورت مشاهده مجدد سدمعبر توسط این خودروها طبق روال قانونی به پارکینگ منتقل خواهد شد چرا که وانت بارها باعث ایجاد ترافیک و تضییع حق شهروندان می‌شوند.

بساط‌های میوه فروشان که باعث ایجاد اختلال تردد در معابر می‌شود هم جمع آوری خواهد شد