اردوغان: تعداد کشته‌های زلزله ترکیه به بیش از ۹ هزار نفر رسیده
اردوغان: تعداد کشته‌های زلزله ترکیه به بیش از ۹ هزار نفر رسیده

اردوغان: تعداد کشته‌های زلزله ترکیه به بیش از ۹ هزار نفر رسیده/ با فاجعه بزرگی روبرویم 🔸بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه: تعداد کشته‌های زلزله در ترکیه به ۹ هزار و ۵۷ نفر رسیده. 🔸تعداد زخمی‌ها ۵۲ هزار و ۹۷۹ نفر است. 🔸۶ هزار و ۴۴۴ ساختمان‌ در اثر وقوع این زلزله شدید تخریب شده است. […]

اردوغان: تعداد کشته‌های زلزله ترکیه به بیش از ۹ هزار نفر رسیده/ با فاجعه بزرگی روبرویم

🔸بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه: تعداد کشته‌های زلزله در ترکیه به ۹ هزار و ۵۷ نفر رسیده.

🔸تعداد زخمی‌ها ۵۲ هزار و ۹۷۹ نفر است.

🔸۶ هزار و ۴۴۴ ساختمان‌ در اثر وقوع این زلزله شدید تخریب شده است.

🔸دولت ترکیه وظایف سختی را پیش‌روی دارد و کشور در شرایط سخت آب و هوایی با فاجعه بزرگی روبروست.