استاد حوزه: سگ فرزندی بجای فرزندآوری از تبلیغات دشمن است
استاد حوزه: سگ فرزندی بجای فرزندآوری از تبلیغات دشمن است

استاد حوزه: سگ فرزندی بجای فرزندآوری از تبلیغات دشمن است/ انجام سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین مسعود عالی، استاد حوزه: سگ فرزندی به جای فرزندآوری از تبلیغات دشمنان و دستگاه شیطان است. یکی از اموری که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند که خواب را از چشم ایشان می‌گیرد، همین مسئله جمعیت و […]

استاد حوزه: سگ فرزندی بجای فرزندآوری از تبلیغات دشمن است/ انجام سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین

مسعود عالی، استاد حوزه: سگ فرزندی به جای فرزندآوری از تبلیغات دشمنان و دستگاه شیطان است.

یکی از اموری که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند که خواب را از چشم ایشان می‌گیرد، همین مسئله جمعیت و پیر شدن جامعه است و گاهی نیز به بهانه این که اکنون تربیت بچه سخت است و یا به بهانه اقتصادی از فرزندآوری چشم می‌پوشند.

در کشور امیرالمومنین(ع) سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود، یعنی روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ سقط اتفاق می‌افتد، این در حالی است که در تمام طول هشت سال جنگ تحمیلی، ۲۳۰ هزار شهید دادیم و اکنون در یک سال ۳۰۰ هزار سقط اتفاق می‌افتد و این فاجعه است.