اسرائیل: ایران درحال ساخت فرودگاه پشت مرزهای ماست
اسرائیل: ایران درحال ساخت فرودگاه پشت مرزهای ماست

اسرائیل: ایران درحال ساخت فرودگاه پشت مرزهای ماست وزیرجنگ اسرائیل در ادامه ادعاهای تکراری و واهی روزهای اخیر مقامات ارشد این رژیم علیه کشورمان مدعی شد ایران در تلاش برای ساخت یک فرودگاه در جوار مرزهای فلسطین اشغالی به منظور حمله به اسرائیل است. گالانت مدعی شده است که این فرودگاه فقط ۲۰ کیلومتر با […]

اسرائیل: ایران درحال ساخت فرودگاه پشت مرزهای ماست

وزیرجنگ اسرائیل در ادامه ادعاهای تکراری و واهی روزهای اخیر مقامات ارشد این رژیم علیه کشورمان مدعی شد ایران در تلاش برای ساخت یک فرودگاه در جوار مرزهای فلسطین اشغالی به منظور حمله به اسرائیل است.

گالانت مدعی شده است که این فرودگاه فقط ۲۰ کیلومتر با مرزهای اسراییل فاصله دارد.