اصناف متخلف در آذربایجان شرقی بیش از هفت هزار میلیارد ریال جریمه شدند
اصناف متخلف در آذربایجان شرقی بیش از هفت هزار میلیارد ریال جریمه شدند

اصناف متخلف در آذربایجان شرقی بیش از هفت هزار میلیارد ریال جریمه شدند تایسیز نیوز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال گذشته اصناف متخلف استان در حوزه کالا و خدمات، در واحدهای اجرای احکام به پرداخت هفت هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال جریمه محکوم شدند. «صمد حضرتی» افزود: این میزان جریمه […]

اصناف متخلف در آذربایجان شرقی بیش از هفت هزار میلیارد ریال جریمه شدند

تایسیز نیوز- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال گذشته اصناف متخلف استان در حوزه کالا و خدمات، در واحدهای اجرای احکام به پرداخت هفت هزار و ۶۵۰ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

«صمد حضرتی» افزود: این میزان جریمه به دنبال رسیدگی و مختومه شدن ۱۲ هزار و ۴۹۵ پرونده تخلف از سوی واحدهای اجرای احکام در این حوزه صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت ۱۲ هزار و ۵۴۵ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحدهای اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۱۳۴ پرونده تخلف در این حوزه نیز ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال رسیدگی و مختومه شدن سه هزار و ۸۰۲ پرونده تخلف، برای قاچاقچیان و متخلفان در این حوزه بیش از ۶ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

حضرتی ادامه داد: در سال گذشته سه هزار و ۹۰۵ پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام آذربایجان شرقی وارد شده و اکنون رسیدگی به ۲۶۱ پرونده تخلف در این حوزه در جریان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۲۰ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شد، گفت: به دنبال رسیدگی به این پرونده ها برای متخلفان بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

حضرتی، افزود: در این مدت ۸۱۸ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و هم اکنون رسیدگی به سه پرونده تخلف در جریان است.