اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت بروز شد
اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت بروز شد

اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت بروز شد سایت سامانه حمایت اطلاعات اقتصادی خانوارها را بروز کرده که بر اساس آن تغییراتی در دهک‌بندی برخی خانوارها اعمال شده است. به گزارش تایسیز نیوز، سایت سامانه حمایت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات اقتصادی جدید خانوارها بر اساس سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را […]

اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت بروز شد

اطلاعات اقتصادی خانوارها در سامانه حمایت بروز شد

سایت سامانه حمایت اطلاعات اقتصادی خانوارها را بروز کرده که بر اساس آن تغییراتی در دهک‌بندی برخی خانوارها اعمال شده است.

به گزارش تایسیز نیوز، سایت سامانه حمایت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات اقتصادی جدید خانوارها بر اساس سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را در خروجی خود قرار داده است.

بر این اساس تغییراتی در دهک بندی برخی خانوارها اعمال شده و مشمول یا مشمول نبودن خانوارها برای دریافت یارانه نقدی مشخص شده است.

برخلاف اظهارات مسئولان وزارت تعاون برای تقسیم‌بندی اقتصادی خانوارها بر اساس صدک، سیستم طبقه اقتصادی خانوارها همچنان بر اساس دهک است.