اعطای نشان سبز به واحد های تولیدی طلا پروفیل ارس و نگین فخر آذر بایجان
اعطای نشان سبز به واحد های تولیدی طلا پروفیل ارس و نگین فخر آذر بایجان

رویداد فناوری نو آورانه برای محیط زیست پایدار در ارس برگزار شد ؛ اعطای نشان سبز به واحد های تولیدی طلا پروفیل ارس و نگین فخر آذر بایجان رویداد فناوری نوآورانه برای محیط زیست پایدار ظهر سه‌شنبه با هدف تبیین تسهیلات صندوق ملی محیط زیست، ارتقاء روش زیست محیطی واحدهای صنعتی فعال منطقه به‌ویژه صنایع […]

رویداد فناوری نو آورانه برای محیط زیست پایدار در ارس برگزار شد ؛

اعطای نشان سبز به واحد های تولیدی طلا پروفیل ارس و نگین فخر آذر بایجان

رویداد فناوری نوآورانه برای محیط زیست پایدار ظهر سه‌شنبه با هدف تبیین تسهیلات صندوق ملی محیط زیست، ارتقاء روش زیست محیطی واحدهای صنعتی فعال منطقه به‌ویژه صنایع سنگین با شناخت فناوری‌های نوآورانه و برگزاری جسات B2B بین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس برگزار شد.