افروغ هر روز ساکت‌تر، ساکت‌تر و ساکت‌تر شد
افروغ هر روز ساکت‌تر، ساکت‌تر و ساکت‌تر شد

افروغ هر روز ساکت‌تر، ساکت‌تر و ساکت‌تر شد صادق زیبا کلام، فعال سیاسی:مرحوم عماد افروغ فردی بود که هرگز دنبال قدرت و پُست حکومتی نبود و در همه حال منافع ملی را در نظر داشته است و هیچ‌گاه از موازین اصول‌گرایی عدول نکرد. ستاره بخت اقبال سیاسی و اجتماعی مرحوم عماد افروغ بعد از به […]

افروغ هر روز ساکت‌تر، ساکت‌تر و ساکت‌تر شد

صادق زیبا کلام، فعال سیاسی:مرحوم عماد افروغ فردی بود که هرگز دنبال قدرت و پُست حکومتی نبود و در همه حال منافع ملی را در نظر داشته است و هیچ‌گاه از موازین اصول‌گرایی عدول نکرد.

ستاره بخت اقبال سیاسی و اجتماعی مرحوم عماد افروغ بعد از به قدرت رسیدن جبهه پایداری و اصول‌گرایان تندرو، رو به خاموشی رفت.

در سال‌های آخر بخشی به‌واسطه بیماری و بخشی به‌خاطر سرخوردگی‌های عمیق سیاسی و اجتماعی که از عملکرد اصول‌گرایان تندرو پیدا کرده بود در حقیقت همان‌طور که گفته شد، گوشه عزلت گزید، مکان کوچکی برای خود در شمال تهیه کرد و تا به آخر عمر آن‌جا زیست و هرروز، ماه و سال که گذشت، او ساکت‌تر، ساکت‌تر و ساکت‌تر شد.

هر از گاهی که لب به سخن می‌گشود به‌جز انتقاد حرف انتقاد حرف دیگری برای اصول‌گرایان نداشت.