افزایش شهریه دانشگاه آزاد تبریز/ داد دانشجویان درآمد!
افزایش شهریه دانشگاه آزاد تبریز/ داد دانشجویان درآمد!

افزایش شهریه دانشگاه آزاد تبریز/ داد دانشجویان درآمد! شهریه ثابت دانشگاه‌ها در ابتدای سال تحصیلی با توجه به تورم افزایش می‌یابد، اما معمولا تا پایان تحصیلی دانشجویان ورودی همان سال شهریه ثابت تغییری پیدا نمی‌کند. ▫️دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از افزایش دوباره شهریه در میانه ترم جاری در این دانشگاه خبر می‌دهند؟ با توجه […]

افزایش شهریه دانشگاه آزاد تبریز/ داد دانشجویان درآمد!

شهریه ثابت دانشگاه‌ها در ابتدای سال تحصیلی با توجه به تورم افزایش می‌یابد، اما معمولا تا پایان تحصیلی دانشجویان ورودی همان سال شهریه ثابت تغییری پیدا نمی‌کند.

▫️دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از افزایش دوباره شهریه در میانه ترم جاری در این دانشگاه خبر می‌دهند؟ با توجه به افزایش شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در ترم جاری نارضایتی و اعتراض از طرف دانشجویان به وجود آمده است. برای بهبودی کدام خدمات آموزشی هزينه شهریه متغیر را افزایش داده اند؟ برای صندلی های خراب؟ پرده هایی که با نگاه اول می‌توان حدس زد که سال‌هاست شسته نشده؟ یا برای وضعیت سرویس بهداشتی هایی که تهویه مناسب در آن ها وجود ندارد و نصف دانشکده بوی فاضلاب گرفته است؟ علت این افزایش برای کدام مورد است؟

▫️گفتنی است؛ تاکنون اطلاع و یا جوابیه ای برای علت این افزایش قیمت شهریه از طرف مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.