افزایش ۲۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه
افزایش ۲۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه

سخنگوی صنعت آب کشور خبر داد؛ افزایش ۲۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه سخنگوی صنعت آب کشور گفت: به موجب فعالیت‌ سامانه‌های بارشی زمستان در شمال غرب کشور تراز دریاچه ارومیه نسبت به تراز ابتدای سال آبی جاری ۲۶ سانتی‌متر افزایش یافته است. به گزارش تایسیز نیوز، فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: تغییرات […]

سخنگوی صنعت آب کشور خبر داد؛

افزایش ۲۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه

افزایش ۲۶ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: به موجب فعالیت‌ سامانه‌های بارشی زمستان در شمال غرب کشور تراز دریاچه ارومیه نسبت به تراز ابتدای سال آبی جاری ۲۶ سانتی‌متر افزایش یافته است.

به گزارش تایسیز نیوز، فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و مصارف بالای کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باعث کاهش ورودی‌ها به این دریاچه شده؛ به طوری که در سال‌های اخیر این دریاچه با روند عمومی منفی مواجه بوده است و شرایط خشک را تجربه می‌نماید. چنین شرایطی باعث شده است تا آب‌های ورودی به دریاچه نیز به طور موقت و طی فصول تر سال باعث بهبود نسبی شرایط دریاچه گردد و در فصول خشک، تراز دریاچه مجدداً روند کاهشی داشته باشد.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به این نکته که در سال آبی جاری نیز فعالیت‌های سامانه بارشی سرد در شمال غرب کشور باعث شکل‌گیری ذخیره برفی مناسب، معادل متوسط بلند مدت، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شده است، تصریح کرد: تراز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تاکنون با افزایش ۲۶ سانتی‌متری مواجه بوده است، اما بر اساس آمار موجود، تراز اکولوژیک این دریاچه ۱۲۷۴٫۱ متر است و احیای کامل دریاچه تا تراز مذکور، نیاز به رشد تراز ۴ متری و حجم بالغ بر ۱۴ میلیارد مترمکعبی دارد که ضرورت اجرای کامل مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه به ویژه کاهش جدی مصارف در این حوضه آبریز را می‌رساند تا در صورت تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی، پهنه دریاچه ارومیه شاهد بهبود تراز و حجم آن باشد.