افزایش ۳۳ درصدی ارزش تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی
افزایش ۳۳ درصدی ارزش تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی

افزایش ۳۳ درصدی ارزش تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی تایسیز نیوز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال آبی گذشته با احتساب خسارت در مجموع یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد. اکبر فتحی با […]

افزایش ۳۳ درصدی ارزش تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی

افزایش ۳۳ درصدی ارزش تولیدات کشاورزی در آذربایجان شرقی

تایسیز نیوز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در سال آبی گذشته با احتساب خسارت در مجموع یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد.

اکبر فتحی با اشاره به اینکه بیشترین ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان مربوط به زیر بخش دام با سهم ۵۲ درصدی به میزان ۵۵۰ هزار میلیارد ریال است، گفت: زیر بخش شیلات با ارزش تولبید ۲۵ هزار میلیارد ریال و سهم ۲.۵ درصدی کمترین سهم را در تولیدات کشاورزی استان دارد.

وی بیشترین سهم ارزش افزوده تولیدات باغی استان را مربوط به محصول گوجه فرنگی و خیار با سهم ۸۱ و ۸۰ درصدی از تولیدات این بخش عنوان کرد و گفت: در زیر بخش زراعی نخود و گندم دیم با سهم ۷۲ و ۷۰ درصدی بیشترین سهم از ارزش افزوده را دارند.

۱۷ درصد تولیدات کشاورزی استان صادر شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: از کل تولیدات بخش کشاورزی استان در سال گذشته حدود ۷.۵ درصد از نظر وزنی و ۱۷ درصد از نظر ارزشی صادر شد.

وی با بیان اینکه برای محاسبه رشد بخش کشاورزی به طور معمول از شاخص ارزش افزوده استفاده می‌ شود و یکی از روشهای محاسبه این شاخص از طریق کسر سهم هزینه های واسطه ای از ستانده است، گفت: محاسبات کارشناسی سازمان جهادکشاورزی استان نشان می دهد که ارزش افزوده ایجاد شده در بخش کشاورزی به قیمت جاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۵۲۰ هزار میلیارد ریال و از بین زیربخشهای کشاورزی بیشترین ارزش افزوده مربوط به زیربخش باغبانی است.