المان‌های مناسبتی رمضان در نقاط مختلف تبریز نصب شد
المان‌های مناسبتی رمضان در نقاط مختلف تبریز نصب شد

المان‌های مناسبتی رمضان در نقاط مختلف تبریز نصب شد همزمان با فرارسیدن سال نو شمسی و تقارن آن با بهار قرآن المانهای مناسبتی ویژه ماه مبارک رمضان در سطح شهر نصب شد. به گزارش تایسیز نیوز، سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اعلام این خبر، گفت: با توجه به […]

المان‌های مناسبتی رمضان در نقاط مختلف تبریز نصب شد

المانهای مناسبتی رمضان

همزمان با فرارسیدن سال نو شمسی و تقارن آن با بهار قرآن المانهای مناسبتی ویژه ماه مبارک رمضان در سطح شهر نصب شد.

به گزارش تایسیز نیوز، سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اعلام این خبر، گفت: با توجه به فرارسیدن سال نو شمسی و تقارن آن با بهار قرآن و نیز در راستای تداوم اجرای برنامه‌های استقبال از بهار حوزه سیما، منظر و فضای سبز، آثار حجمی و المانهای مناسبتی ماه مبارک رمضان بعد از طراحی و ساخت با مکان‌یابی مناسب در سطح شهر نصب شد.

وی با اشاره به تعداد و تنوع المانهای مناسبتی رمضان، تصریح کرد: بعد از ارسال طرح اولیه آثار حجمی و المانهای مناسبتی رمضان به کمیته حجم سازمان سیما، منظر و فضای سبز و بعد از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم از سوی اعضای این کمیته، در نهایت عملیات ساخت و نصب این آثار به صورت توامان از سوی سازمان و نیز از سوی مناطق دهگانه شهرداری تبریز آغاز شد.

آسیایی در این زمینه از ساخت و نصب ۳ المان مناسبتی رمضان از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در روزهای اخیر خبر داد که با جانمایی مناسب در سطح شهر نصب شدند.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز همچنین از ابلاغ طرحهای مصوب در این زمینه به مناطق دهگانه شهرداری تبریز خبر داد که به تدریج با آماده شدن طرحها در سطح شهر نصب می‌شوند.

وی ساخت المانهای مناسبتی ماه مبارک رمضان و نوروز و نیز تلفیق و ترکیب خلاقانه آنها را از شاخصه‌های مهم این آثار برشمرد که به جهت تقارن بهار قرآن با نوروز باستانی انجام گرفته است.