المانیتور: حرکت ایران و امریکا به سمت توافق «کمتر در برابر کمتر»؟
المانیتور: حرکت ایران و امریکا به سمت توافق «کمتر در برابر کمتر»؟

المانیتور: حرکت ایران و امریکا به سمت توافق «کمتر در برابر کمتر»؟ ایالات متحده، در حالی که فعلاً برجام را نادیده می گیرد، همچنان از لزوم دیپلماسی به عنوان بهترین رویکرد صحبت می کند. علاوه بر میانجی‌گری اتحادیه اروپا، پیام‌هایی به طور مرتب از طریق مقامات قطری، عمانی، عراقی و بریتانیایی بین واشنگتن و تهران […]

المانیتور: حرکت ایران و امریکا به سمت توافق «کمتر در برابر کمتر»؟

ایالات متحده، در حالی که فعلاً برجام را نادیده می گیرد، همچنان از لزوم دیپلماسی به عنوان بهترین رویکرد صحبت می کند. علاوه بر میانجی‌گری اتحادیه اروپا، پیام‌هایی به طور مرتب از طریق مقامات قطری، عمانی، عراقی و بریتانیایی بین واشنگتن و تهران رد و بدل می‌شود.