المان «گل رز» در بلوار ملت نصب شد
المان «گل رز» در بلوار ملت نصب شد

المان «گل رز» در بلوار ملت نصب شد شهردار منطقه ۷ تبریز از نصب ۹ المان بزرگ و زیبای «گل رز» در بلوار ملت خبر داد. به گزارش تایسیز نیوزاصغر آدی بیگ اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن سال نو، شهرداری این منطقه، المان «گل رز» را در بلوار ملت نصب کرد. وی با اشاره به […]

المان «گل رز» در بلوار ملت نصب شد

نصب المان «گل رز» در بلوار ملت

شهردار منطقه ۷ تبریز از نصب ۹ المان بزرگ و زیبای «گل رز» در بلوار ملت خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوزاصغر آدی بیگ اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن سال نو، شهرداری این منطقه، المان «گل رز» را در بلوار ملت نصب کرد.

وی با اشاره به اینکه این المان در ارتفاع ۱ متر و ۲۰ سانت تا ۱ متر و ۵۰ سانت ساخته شده است، افزود: این المان توسط واحد زیباسازی منطقه ساخته شده است و در قسمت شیب دار فضای سبز بلوار ملت نصب شده است.