الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه درگذشت
الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه درگذشت

الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه درگذشت الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه بر اثر عارضه مغزی درگذشت. به گزارش تایسیز نیوز، الناز پاکرو عضو شورای اسلامی شهر مراغه دیروز بر اثر عارضه مغزی درگذشت. پاکرو شامگاه پنجم بهمن به خاطر عارضه مغزی در یکی از بیمارستان های تبریز بستری بود و امروز درگذشت. الناز […]

الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه درگذشت

الناز پاکرو عضو شورای شهر مراغه بر اثر عارضه مغزی درگذشت.

الناز پاکرو  عضو شورای شهر مراغه  درگذشت

به گزارش تایسیز نیوز، الناز پاکرو عضو شورای اسلامی شهر مراغه دیروز بر اثر عارضه مغزی درگذشت.

پاکرو شامگاه پنجم بهمن به خاطر عارضه مغزی در یکی از بیمارستان های تبریز بستری بود و امروز درگذشت.

الناز پاکرو متولد ۱۳۶۲ متاهل و صاحب یک پسر بود وی استاد دانشگاه و عضو شورای اسلامی شهر مراغه در دوره ششم بود.