امام جمعه شیراز: کورتاژ مخالفت با دستور خداست/ بچه‌کشی حرام است
امام جمعه شیراز: کورتاژ مخالفت با دستور خداست/ بچه‌کشی حرام است

امام جمعه شیراز: کورتاژ مخالفت با دستور خداست/ بچه‌کشی حرام است رضوی اردکانی: انجام کورتاژ‌ها در بیمارستان‌ها مخالفت با دستور خداست، وقتی نطفه منعقد شد؛ قتل نفس است و باید دکتر‌ها و بیمارستان‌ها بدانند که انجام این کار حرام است. بچه‌کشی حرام است، جنین هم بچه است این قتل اولاد یکی از گناهان کبیره است.خداوند […]

امام جمعه شیراز: کورتاژ مخالفت با دستور خداست/ بچه‌کشی حرام است

رضوی اردکانی: انجام کورتاژ‌ها در بیمارستان‌ها مخالفت با دستور خداست، وقتی نطفه منعقد شد؛ قتل نفس است و باید دکتر‌ها و بیمارستان‌ها بدانند که انجام این کار حرام است.

بچه‌کشی حرام است، جنین هم بچه است این قتل اولاد یکی از گناهان کبیره است.خداوند میفرماید که شما و بچه‌ها را ما روزی می‌دهیم؛ مشکل اقتصادی از اسراف‌ها و خرج‌های بیهوده است و الا خرج اولاد و بچه دادن کسی را فقیر نمی‌کند.