امسال شهرداری منطقه۳ تبریز؛تملک و مسیرگشایی ۲ خیابان را اجرا می‌کند
امسال شهرداری منطقه۳ تبریز؛تملک و مسیرگشایی ۲ خیابان را اجرا می‌کند

امسال شهرداری منطقه۳ تبریز؛تملک و مسیرگشایی ۲ خیابان را اجرا می‌کند شهردار منطقه ۳ تبریز خبر از تملک و اجرای عملیات مسیرگشایی ۲ خیابان در طی امسال در سطح حوزه استحفاظی منطقه داد و گفت: این دو مسیر جمعا با تملک ۲۵۰۰ متر‌مربع ملک اجرا خواهد شد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور […]

امسال شهرداری منطقه۳ تبریز؛تملک و مسیرگشایی ۲ خیابان را اجرا می‌کند

شهردار منطقه ۳ تبریز خبر از تملک و اجرای عملیات مسیرگشایی ۲ خیابان در طی امسال در سطح حوزه استحفاظی منطقه داد و گفت: این دو مسیر جمعا با تملک ۲۵۰۰ متر‌مربع ملک اجرا خواهد شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه۳ تبریز؛ اکبر پورخردمند خبر از اجرای عملیات‌های متعدد عمرانی در سال جدید داد و گفت: امسال ۲ مسیرگشایی در سطح حوزه استحفاظی منطقه اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه یکی از مسیرهای مصوب اجرایی برای امسال را، تبدیل کوی ۸ متری شهید باروقی به خیابان ۱۲ متری شهید باروقی ذکر کرد و افزود: این خیابان در طول ۲۵۷ متر خیابان حافظ را به خیابان شهید منتظری-مارالان وصل کرده و از ترافیک خودرویی خیابان کمربندی در محدوده چهارراه حافظ تا زیرگذر مارالان به اندازه قابل توجهی خواهد کاست.

وی تعداد املاکی را که در این مسیر تملک خواهد شد، ۲۵ قطعه برشمرد و جمع متراژ آنها را نیز ۱ هزار و ۱۰۰ متر مربع عنوان نمود.

پورخردمند، مسیر دوم مصوب برای مسیرگشایی امسال در سطح حوزه استحفاظی منطقه را بخش کم‌عرض خیابان ملت – تاکسی‌رانی اعلام کرد و اظهار داشت: در بخش میانی این خیابان ۸۸۰ متری، به طول ۱۳۵ متر عملیات تعریض اجرا شده و خیابان برای ترافیک روان ایمن‌سازی خواهد شد.

شهردار منطقه املاک لازم برای تملک در این مسیر را نیز ۱۴ قطعه اعلام کرد و گفت: جمعا ۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع ملک تملک شده و بر فضای سواره‌رو این خیابان اضافه خواهد شد تا در خیابان از ابتدا تا انتها، عرض عبوری ۲۴ متر برای تردد وسایل نقلیه فراهم شود.