امیرعبداللهیان: هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم
امیرعبداللهیان: هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم

🔻امیرعبداللهیان: هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم 🔹وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه بلغارستان گفت: ما بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم. 🔹وزیر خارجه بلغارستان هم گفت که […]

🔻امیرعبداللهیان: هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم

🔹وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه بلغارستان گفت: ما بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین نداده‌ایم.

🔹وزیر خارجه بلغارستان هم گفت که این کشور همواره از روند احیای برجام و تحقق توافق بین ایران و جامعه بین‌المللی حمایت می‌کند.