انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور  دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان  نظام روان شناسی و مشاوره کشور انتخاب شد.به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازروابط عمومی دانشگاه تبریز، در چهارمین […]

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 
دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز به عنوان عضو شورای استانی سازمان  نظام روان شناسی و مشاوره کشور انتخاب شد.
به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازروابط عمومی دانشگاه تبریز، در چهارمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان  نظام روان شناسی و مشاوره کشور  دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز با کسب اکثریت آراء به عنوان نفر اول این شورا انتخاب شد.
یادآور می شود: دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و روانشناسی و رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز است. دبیر مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه سه کشور، مدیر گروه روانشناسی، رئیس مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز، رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی تبریز، نائب رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی و … از جمله دیگر سوابق اجرایی و مدیریتی این استاد دانشگاه تبریز است.