انتخاب یکی از مقوله های هویت بخش جوانان است
انتخاب یکی از مقوله های هویت بخش جوانان است

انتخاب یکی از مقوله های هویت بخش جوانان است به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، امیر تقی زاده اظهار کرد: فرد در سنین پایین نیازهای زندگی روزمره خود را انتخاب می کند و با انتخاب گام در مسیر مستقل شدن و استقلال رای می […]

انتخاب یکی از مقوله های هویت بخش جوانان است

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، امیر تقی زاده اظهار کرد: فرد در سنین پایین نیازهای زندگی روزمره خود را انتخاب می کند و با انتخاب گام در مسیر مستقل شدن و استقلال رای می گذارد، این انتخاب در سنین بالاتر متفاوت تر شده و ارتباط مستقیمی با آینده فرد پیدا می کند.

وی اضافه کرد: انتخاب دوست، رشته تحصیلی، شغل و شریک زندگی از جمله انتخاب های یک جوان است که با زندگی او در ارتباط مستقیم است و هر گونه کوتاهی و اشتباه در این مسیر، آینده وی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تقی زاده ادامه داد: انتخاب سیاسی نیز یکی از مقوله هایی است که در آینده فرد فرد جامعه و جوانان تاثیر گذاری مستقیمی دارد و البته به اندازه دیگر انتخاب های یک جوان دارای اهمیت است و همه انتخاب ها را در بر می گیرد و بر آنها اثر می گذارد.

وی افزود: انتخاب فردی که برای جامعه و بهتر شدن امور تصمیم خواهد گرفت موضوع مهم و حیاتی است و یک مساله اجتماعی است و درجه اهمیت آن به مراتب بیشتر از انتخاب های فردی است از این رو، اهمیت این نوع انتخاب باید برای جوانان تبیین و بازگویی شود.

وی بر اهمیت انتخابات در جوامع تاکید کرد و گفت: شرکت در انتخابات و انتخاب فرد یا افراد متعهد در جوانی که برای نخستین بار به پای صندوق رای می رود حس غرور ایجاد می کند و اگر این انتخاب خدای ناکرده، درست و آگاهانه نباشد سرخوردگی و یاس به دنبال خواهد داشت.