انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی
انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی

انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، سیدمجتبی نوروزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. به گزارش تایسیز نیوز، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، سیدمجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان عضو شورای راهبری توسعه […]

انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی

انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، سیدمجتبی نوروزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش تایسیز نیوز، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، سیدمجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور به عنوان عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

این حکم در راستای اجرای مفاد مرتبط با فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور بسترسازی و طراحی سازوکار مناسب برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی و نقشه راه اصلاح نظام اداری، اعطا شده است.